Privacy Statement

22 mei 2018

We vinden je privacy bij Savvii ontzettend belangrijk. Daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat we ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van je verzamelen. Heb je toch nog vragen? Aan het einde van deze verklaring vind je onze contactgegevens.

Een dienst afsluiten

Via onze website, savvii.com, kun je een dienst bij ons afsluiten, waarbij we jouw persoonsgegevens gebruiken om de levering en betaling af te handelen.

De persoonsgegevens die we gebruiken zijn je domeinnaam, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, NAW-gegevens en IP-adres. Deze hebben we nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. We bewaren deze gegevens totdat je alle diensten bij ons hebt opgezegd en zeven jaar daarna. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Websitestatistieken en profilering

Websitestatistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website en gebruiken hier Google Analytics en HotJar voor. Met deze statistieken verbeteren we de website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien of te onderzoeken of alles duidelijk is voor je. Deze gegevens koppelen we niet aan jouw persoonlijke gegevens en dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Daarmee bedoelen we dat we ook geen IP-adressen delen met Google en dat we het delen met andere diensten van Google hebben geblokkeerd.

Profilering

Daarnaast gebruiken we ook software om je berichten te sturen die voor jou interessant zijn. Dit bepalen we aan de hand van verschillende acties die je uitvoert. Bijvoorbeeld op onze website, klikgedrag in e-mails die we je sturen of contact dat je met ons hebt gehad. We nemen op basis van automatische verwerkingen besluiten hierover, zonder dat hier een medewerker van Savvii tussen hoeft te zitten. We gebruiken hier de software van HubSpot voor.

Je kunt via de cookiemelding op onze website aangeven welke gegevens we mogen verzamelen we welke niet.

Je account

Bij bepaalde onderdelen van de website moet je je eerst registreren. Je moet dan een e-mailadres achterlaten en een wachtwoord opgeven. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met deze gegevens. Je logt in op het zogenaamde control panel. Met het control panel krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf je website(s) kunt beheren, facturen inzien, bestellingen doen of gegevens kunt opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. In het portaal vind je jouw persoonsgegevens terug. Deze informatie hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat je de dienst opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contact en service

Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met je maken. Wij bewaren deze informatie voor onbepaalde tijd omdat we meten of onze antwoorden van goede kwaliteit zijn.

We maken ook gebruik van klantenservice software. Als je hier gebruik van maakt, bijvoorbeeld wanneer je een supportticket inschiet, krijg je de mogelijkheid hiervoor een account aan te maken. We gebruiken je naam en e-mailadres om je contacthistorie bij te houden. We trainen zo onze klantenservice om nog beter te worden. Ook kunnen we dan bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Aanbiedingen en overige e-mailberichten

Je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via het abonnementenportaal (Subscription Center) kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer je klant bij ons wordt of een document downloadt. We bewaren deze gegevens totdat je deze verwijderd.

We sturen je ook commerciële berichten naast de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over nieuwe diensten of iets wat je hebt aangegeven interessant te vinden. Dat doen we:

 • Per e-mail
 • Per telefoon

Je kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken. Elke e-mail die we sturen bevat een afmeldlink. Je kunt deze berichten ook via het abonnementenportaal stopzetten. Daarnaast kun je dit ook aangeven wanneer je wordt gebeld.

Niet alle berichten die we sturen zijn van commerciële aard. We sturen ook berichten die te maken hebben met onderhoud, belangrijke updates of andere belangrijke informatie die met je dienstverlening te maken heeft. Deze berichten kun je separaat aan- of uitzetten via het abonnementenportaal.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen je gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. We verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn om je de dienst die je bij ons afgenomen hebt te gebruiken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We blijven verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Cookies

Omdat cookies een belangrijk onderdeel zijn voor het verzamelen van gegevens hebben we een cookieverklaring opgesteld. In het kort vertellen we je in deze verklaring dat we verschillende cookies plaatsen, we leggen uit wat we daarmee doen, hoe je deze kunt verwijderen en hoe we je inzage geven in de gegevens die we van je verzamelen.

Beveiligen van je gegevens

We nemen de beveiliging van je gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om je misbruik, verlies, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord, bij toegang via derden hebben we met die partijen een bewerkersovereenkomst afgesloten
 • We nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
 • We houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
 • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Je hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat op jouw verzoek:

 • We jouw gegevens waar wij over beschikken naar jou
 • Of een ander door jou genoemde organisatie te sturen

Bij welk verzoek dan ook, willen we zeker weten dat jij dat zelf doet. Om daar zeker van te zijn, vragen we je jouw verzoek, en een kopie van je identiteitsbewijs te sturen naar support@savvii.com. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan met nummers), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren dan zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 4 weken, op je verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Neem contact op met ons via de website, chat of het ticketsysteem op support.savvii.com. We zijn ook bereikbaar via:

Savvii
Takenhofplein 3
6538 SZ Nijmegen
024 820 00 00
info@savvii.com