Privacyverklaring

30 april 2020

We vinden je privacy bij Savvii ontzettend belangrijk. Daarom houden wij ons aan de privacywet. Je gegevens zijn veilig bij ons en we gaan er netjes mee om. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van je verzamelen. Heb je nog vragen? Aan het einde van deze privacyverklaring vind je onze contactgegevens.

Een dienst afsluiten

Via onze website, savvii.com, kun je een dienst bij ons afsluiten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om de levering en betaling af te handelen.

De persoonsgegevens die we gebruiken zijn: je domeinnaam, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, NAW-gegevens en IP-adres. Deze hebben we nodig voor het contract dat we met je sluiten. We bewaren deze gegevens totdat je alle diensten bij ons hebt opgezegd en zeven jaar daarna. Dat zijn we wettelijk verplicht.

Websitestatistieken en profilering

Websitestatistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. We gebruiken hier Google Analytics en HotJar voor. Met deze statistieken verbeteren we de website. We koppelen deze statistieken niet aan jouw persoonlijke gegevens. Alle statistieken worden anoniem verwerkt. We delen dus geen IP-adressen met Google en hebben het delen met andere diensten van Google geblokkeerd.

Profilering

Daarnaast gebruiken we software om je berichten te sturen die voor jou interessant zijn. Dit bepalen we aan de hand van verschillende acties die je uitvoert. Bijvoorbeeld op onze website, klikgedrag in e-mails die we je sturen of contact dat je met ons hebt gehad. We nemen op basis van automatische verwerkingen besluiten hierover, zonder dat hier een medewerker van Savvii tussen hoeft te zitten. We gebruiken hier de software van Active Campaign voor.

Je kunt via de cookiemelding op onze website aangeven welke gegevens we mogen verzamelen en welke niet.

Je account

Bij bepaalde onderdelen van de website moet je je eerst registreren. Je laat dan een e-mailadres achter en geeft een wachtwoord op. Wij maken een account, waarop je kunt inloggen met deze gegevens. Je logt dan in op het control panel. Je krijgt daarmee toegang tot de beheeromgeving waar je zelf je website(s) kunt beheren, facturen inzien, bestellingen doen of gegevens kunt opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. In het portal vind je jouw persoonsgegevens terug.

Contact en service

Met het contactformulier kun je vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met je maken. Wij bewaren deze informatie voor onbepaalde tijd omdat we meten of onze antwoorden van goede kwaliteit zijn.

We maken ook gebruik van klantenservice software. Als je hier gebruik van maakt, bijvoorbeeld wanneer je een support-ticket inschiet, krijg je de mogelijkheid hiervoor een account aan te maken. We gebruiken je naam en e-mailadres om je contacthistorie bij te houden. We trainen zo onze klantenservice om nog beter te worden. Ook kunnen we dan bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Aanbiedingen en overige e-mailberichten

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer je klant bij ons wordt of een document downloadt. We bewaren deze gegevens totdat je deze verwijderd.

We sturen je ook commerciële berichten naast de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over nieuwe diensten of iets wat je hebt aangegeven interessant te vinden. Dat doen we:

 • Per e-mail
 • Per telefoon

Je kunt hier op elk moment bezwaar tegen maken. Elke e-mail die we sturen bevat een afmeld-link. Daarnaast kun je dit ook aangeven wanneer je wordt gebeld.

Niet alle berichten die we sturen zijn van commerciële aard. We sturen ook berichten over onderhoud, belangrijke updates of andere belangrijke informatie die met je dienstverlening te maken heeft, zogenaamde transactionele e-mails. Je kunt je hiervoor niet afmelden. Deze mails zijn van belang voor de diensten die we je leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

We zullen je gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. We verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn om je de dienst die je bij ons afgenomen hebt te gebruiken, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies

Omdat cookies een belangrijk onderdeel zijn voor het verzamelen van gegevens hebben we naast deze privacyverklaring een cookieverklaring opgesteld. In het kort vertellen we je in deze verklaring dat we verschillende cookies plaatsen, we leggen uit wat we daarmee doen, hoe je deze kunt verwijderen en hoe we je inzage geven in de gegevens die we van je verzamelen.

Beveiligen van je gegevens

We nemen de beveiliging van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij toegang via derden hebben we met die partijen een verwerkersovereenkomst inclusief geheimhoudingsverklaring afgesloten.
 • We nemen fysieke maatregelen, zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • We houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.
 • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Je hebt ook het recht op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat op jouw verzoek:

 • We jouw gegevens waar wij over beschikken naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie sturen.

Bij welk verzoek dan ook, willen we zeker weten dat jij dat zelf doet. Om daar zeker van te zijn, vragen we je, jouw verzoek en een kopie van je identiteitsbewijs te sturen naar support@savvii.com. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook onderaan met nummers), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren dan zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 4 weken, op je verzoek.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier of in strijd met deze privacyverklaring helpen, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Gebruik hiervoor de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 

Contactgegevens

Neem contact op met ons via de website, chat of het ticketsysteem op support.savvii.com. We zijn ook bereikbaar via:

Savvii
Takenhofplein 3
6538 SZ Nijmegen
024 820 00 00
info@savvii.com